Menu

Verkeersonderzoek in uitvoering

Eind mei 2017 zijn de resultaten van het verkeersonderzoek beschikbaar. Op basis daarvan zal het besluitvormingstraject worden gestart  over de beste optie om het bestemmingsverkeer van Sylva’s Bos af te wikkelen. Uiteraard gebeurt dit ook met de klankboordgroep.