Menu

Goed Nieuws!

Groot draagvlak voor de ontwikkeling van Sylva’s Bos

Sinds het voorjaar is het bestemmingsplan voor Sylva’s Bos in procedure. Het ontwerpbestemmingsplan heeft tot en met 28 juni 2018 ter inzage gelegen. En nu kunnen we goed nieuws melden, er is groot draagvlak voor de ontwikkeling van Sylva’s Bos. Dus heel goed nieuws!

De volgende stap is de Gemeenteraad, zij zullen het plan in september behandelen. Ondertussen zitten wij ook niet stil en wordt de komende tijd de Sylva’s Bos website omgebouwd tot verkoopwebsite. Zodat we u ook via die weg op de hoogte kunnen houden en u daar alle nodige informatie kunt vinden zoals u van ons gewend bent.

Voor nu kunnen we u alvast laten weten dat we naar verwachting eind september dan wel begin oktober zullen starten met de verkoop. Nog meer goed nieuws!