Menu

Een flinke stap in de goede richting

Op dinsdag 11 juli presenteerden we de aangepaste plannen voor Sylva’s Bos. Nieuw in het plan is een groene ontmoetingsruimte, een groen dorpspleintje. Rondom dit plein is een langgekoesterde wens van Schaarsbergen gehonoreerd: appartementen. Hierbij geven we u een paar eerste schetsen: de plattegrond die we u presenteren is de laatste stand van zaken. Beide zijn op 11 juli getoond aan talloze bezoekers van de informatieavond in Trix.

De aanpassingen zijn tot stand gekomen naar aanleiding van reacties op de eerste plannen: ook de opgerichte klankbordgroep heeft het plan voorzien van opmerkingen, wensen en commentaren. Alom is overeenstemming dat dit nieuwe plan een zeer goede invulling is van de woonwens, maar er zijn uiteraard nog een paar zaken die uitgewerkt en onderzocht worden. En uiteraard is er ook weer de mogelijkheid uw wensen en commentaren aan de ontwikkelaars mee te geven. Dat kan per mail aan info@sylvasbos.nl. Bijgaand formulier kunt u ook gebruiken: Vragenlijst

Reacties die we ontvangen vóór maandag 14 augustus 2017 kunnen we goed meenemen in de verdere planvorming!