Menu

Bestemmingsplan Sylva’s Bos krijgt ruime goedkeuring in de gemeenteraad

Na een eerste inhoudelijke behandeling op 19 september, is gisteravond, 26 september een positief besluit genomen over het bestemmingsplan. Alle partijen hebben unaniem ingestemd met het bestemmingsplan dat de ontwikkeling van 26 woningen in Sylva’s Bos mogelijk maakt. Alle fracties gaven een groot compliment dat er na al die jaren van overleg er nu een plan ligt dat door de buurt breed gedragen wordt en is ontwikkeld met respect voor de bomen en de cultuurhistorische eigenschappen van de locatie.

Deze stap is een belangrijke in de ontwikkeling en de procedure. En zo’n overtuigd positieve instemming van alle partijen geeft veel energie. We gaan met veel plezier door om er een prachtig plan van te maken!