Menu

Aanpassing gepresenteerde plan

Het plan voor Sylva´s Bos moet passen binnen de gebiedsvisie. En daarbij zijn er natuurlijk ettelijke pagina´s met beschrijvingen maar ook achterliggende discussies en randvoorwaarden. Als relatieve nieuwkomer heeft DHC met haar architect niet voor niets de check ingebouwd. Het eerste plan wordt daarom op een aantal plaatsen aangepast. Iets minder woningen, en een geplande parkeervoorziening bleek gedeeltelijk in een groengebied te liggen. In het definitieve plan wordt dit aangepast.