Menu

11 juli: ons nieuwe plan

Naar aanleiding van de eerste presentatie van de plannen van Sylva’s Bos zijn er suggesties, tips, opmerkingen en vragen binnen gekomen. En is er een eerste aanpassing op het plan opgesteld. Deze aanpassingen zijn besproken met de opgerichte klankbordgroep (onder voorzitterschap van de Dorpsraad Schaarsbergen). Samen met deze groep is het plan wederom bekeken, gewogen en ook weer verder geoptimaliseerd. En dat plan zouden we graag u allen willen laten zien. Op dinsdag 11 juli nodigen we u allen uit om het laatste plan te bekijken, en we zijn ook weer zeer benieuwd naar al u meningen en reacties. Van 19.00 – 21.00 uur bent u wederom van harte welkom in Restaurant Trix.

We zien u daar graag!

Team Sylva’s Bos